Skip to main content

Holocaustontkenning

Bewijzen voor de Holocaust

Holocaustontkenners praten vaak een pamflet na, ’66 Vragen over de Holocaust’. De vragen zijn geen vragen maar beweringen. De website Nizkor heeft ze alle 66 ontzenuwd; hier een vertaling van de eerste ‘vraag’. Antwoorden op de andere ‘vragen’ vind je via het menu hiernaast.

Dit is de hoofdvraag van de ’66 Vragen’, die neerkomt op de onjuiste bewering dat er geen bewijzen zouden zijn dat de Sjoa werkelijk heeft plaatsgevonden. Het antwoord daarop is zeer lang en gedetailleerd: het ontzenuwt die bewering punt voor punt met bewijzen en citaten uit historische bronnen. Het geeft bovendien informatie over ontkennerstheorieen. De meeste overige antwoorden zijn korter en specifieker.

1. Welke bewijzen zijn er dat de nazi’s genocide pleegden of doelbewust zes miljoen Joden vermoordden?
Het antwoord van IHR en andere ‘revisionisten’ oftewel Holocaustontkenners luidt: 

Geen. Naoorlogse getuigenissen van individuele ‘overlevenden’ zijn het enige bewijs. De getuigenissen spreken elkaar tegen, en geen enkele ‘overlevende’ zegt dat hij vergassingen heeft gezien. Er zijn geen documenten uit de tijd zelf en geen hard bewijs: geen bergen as, geen crematoria die miljoenen lichamen kunnen wegwerken, geen bergen kleren, geen zeep van lichaamsvet of lampekappen van mensenhuid, geen archieven, geen geloofwaardige demografische statistieken. 

Nizkor antwoordt:

Dat er geen bewijzen zouden zijn, is van A tot Z gelogen. Kijk hieronder om de weerlegging te lezen van het betreffende punt.

 

Deel dit artikel