Skip to main content

Seminar voor docenten

Ieder jaar verzorgt CIDI het seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’ aan de International School of Holocaust Studies van Yad Vashem. De studiereis is speciaal voor docenten in het middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp.  

Met het seminar krijgen docenten een uitgelezen kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen, hun historische kennis te versterken en om vertrouwd te raken met beproefde leermiddelen en lesmethodes. Dankzij een intensief programma met colleges, gastlessen, workshops en vrije toegang tot de faciliteiten van Yad Vashem kunnen zij op hun eigen manier didactische vaardigheden verder ontwikkelen. 

Uitgangspunt bij het seminar is de Nederlandse context. De groep heeft binnen Yad Vashem een Nederlandse begeleider, die goed thuis is in de situatie hier. Er is een sterke nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten, waarbij aandacht is voor de tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld.

“Het seminar in het wereldberoemde Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem was een overweldigende ervaring: aangrijpend door de vele verhalen die wij hoorden, maar tegelijkertijd stimulerend door de professionaliteit van de docenten die ons lesgaven. Ook de ontmoeting met een overlevende van de Holocaust heeft een blijvende indruk achtergelaten.” 
 
“Een gouden greep vind ik het uitgangspunt om met gebruik van allerlei multimediale middelen slachtoffers als personen te laten zien. Mensen die de dood vonden in de kampen zijn geen anonieme wezens, maar mensen van vlees en bloed met een eigen levensgeschiedenis.(…) 
Met collega’s heb ik inspirerende gesprekken gevoerd over hoe je met dit materiaal lessen over WOII en de Holocaust zou kunnen geven (…) Terug in Nederland kijk ik met veel plezier terug op de reis naar Israël." 

Docent geschiedenis, deelnemer 2020/2021

“Ervaringen en kennis die raken bij de grenzen van ons bestaan (…) 

De ontmoeting met verschillende sprekers, inspirerende lectoren, betrokken deelnemers, en Israel heeft mij onwijs geïnspireerd als onderwijsontwikkelende docent en als mens.

Het educatieve concept van voor, tijdens en na WOII, loopt als rode draad door het seminar waar zowel verdieping en verbreding te vinden is.” 

Docent maatschappijleer, deelnemer 2014/2015 

Veruit de meeste deelnemers laat weten het seminar een verrijkende ervaring te vinden en grote stappen te hebben gezet op didactisch niveau. Ook zeggen ze voortaan gebruik maken van de lesmethodes waar ze mee in aanraking zijn gekomen en hun opgedane kennis te delen in hun vakgroep. Daarmee gaat een handige olievlekwerking uit van het seminar. 

De oud-deelnemers vormen samen het Platform Educatie WOII en Sjoa, waar deze website voor gemaakt is. Ook krijgen ze voorrang bij symposia en andere evenementen over Holocausteducatie die door het jaar heen in Nederland worden georganiseerd. 

Deel dit artikel