Skip to main content

Waarom Holocausteducatie?

De zwartste bladzijde in onze geschiedenis laat duidelijk zien hoe ver mensen kunnen gaan. Ver in het uiten van hun haat, maar ook ver in hun moed en medemenselijkheid. De Holocaust, de grootste en best gedocumenteerde genocide in de geschiedenis, blijft tot op heden hét voorbeeld van het ultieme kwaad. Nu de laatste overlevenden ons verlaten, en de Holocaust wegglipt uit de levende herinnering, is onderwijs erover belangrijker dan ooit tevoren.

Onderwijs over de Holocaust leert ons nadenken over onze eigen standpunten, onze eigen moraliteit. Ons verdiepen in de zwarte bladzijden van 1940-1945 leert ons veel over het verleden, maar leert ook tevens ook veel over het heden.

De laatste jaren komen er meer en meer berichten dat docenten in de klas niet of amper de Holocaust kunnen onderwijzen. Vaak komen er dan afwijzende en soms ronduit antisemitische reacties van de leerlingen, of maken zij referenties aan het conflict in het Midden-Oosten. Hierdoor komt Holocausteducatie in het geding. De zwartste bladzijde van de Nederlandse geschiedenis moet goed onderwezen worden. Zonder het begrijpen van de Holocaust kunnen de leerlingen de huidige wereld om hen heen ook niet begrijpen. Scholen hebben hiermee een belangrijke maatschappelijke taak. De Holocaust is verbonden met ons verleden, heden en toekomst. Als wij er niet goed les over geven, dan doen we niet alleen onszelf te kort, maar doen we vooral onze kinderen te kort.

Meer lezen? Klik hier.

Deel dit artikel