Skip to main content

Privacyverklaring

Holocausteducatie.nl acht uw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Cookies
Holocausteducatie.nl gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings gebruiksvriendelijker te maken. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard. 

Holocausteducatie.nl maakt bij het verzenden van sommige e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze e-mailings te optimaliseren.

Beveiliging
Holocausteducatie.nl heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Holocausteducatie.nl gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Sociale media
Holocausteducatie.nl beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het primaire platform is Twitter (@sjoaeducatie).

Holocausteducatie.nl maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Twitter. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van Holocausteducatie.nl getoond krijgt op bepaalde platforms, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook, Twitter en Instagram maken inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van de betreffende platforms uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Wijzigingen
Holocausteducatie.nl behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Deel dit artikel