Skip to main content

Studiereis: ‘Lesgeven over WO2 en de Holocaust’

Geïnteresseerden voor de studiereis in 2024 kunnen zich aanmelden.

Van 27 december 2024 tot 5 januari 2025 kan je deelnemen aan het seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’. Het seminar (Nederlands- en Engelstalig) wordt gegeven aan de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem. Deze studiereis wordt georganiseerd door het CIDI voor docenten in het middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp.

Wat ga je doen?

Het doel van dit seminar is uitwisseling van ideeën en ervaringen, verdieping van historische kennis, en vertrouwd raken met nieuwe leermiddelen en methodes. Je verkent het museum, volgt colleges en vooral: je gaat actief samen aan de slag in workshops, waarbij je gebruik maakt van het lesmateriaal van Yad Vashem en voortbouwt op het unieke materiaal van het Holocaustmuseum.

Uitgangspunt hierbij is de Nederlandse context. De groep heeft binnen Yad Vashem een Nederlandse begeleider, die goed thuis is in de situatie hier. Er is een sterke nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten, waarbij aandacht is voor de rollen van slachtoffers, daders en omstanders. In de vrije uren is er gelegenheid Jeruzalem te verkennen en zijn er excursies, maar het programma is vol: dit is in de eerste plaats een studiereis.

Voorbereiding en afronding

Er wordt een actieve inbreng verwacht van de deelnemers. Als je je opgeeft, krijg je behalve de studiereis een goede voorbereiding en handvatten om de leermiddelen waar je tijdens het seminar mee kennismaakt, effectief in te zetten in de klas.

Voorafgaand aan de reis is er een voorbereidingsdag in het Nationaal Monument Kamp Vught. Tijdens die dag maak je kennis met de groep en krijg je voorbereidende informatie over het thema van het seminar: Joden in Nederland voor en tijdens WOII, en praktische informatie over Israel en over de reis. Op het programma staat ook een rondleiding door Kamp Vught, met uitleg over deze herinneringsplaats en het educatief materiaal, een gastcollege en workshop over primaire bronnen.

Na het seminar in Jeruzalem is er een terugkomdag waarin we evalueren en vooral: de stap zetten naar wat je met het geleerde kan doen in je eigen lespraktijk en in de Nederlandse situatie. Je maakt kennis met Nederlandse herinneringsplaatsen en het materiaal dat je hier kunt inzetten.

Wie kan er mee?

Aan dit seminar kunnen 25 docenten deelnemen die lesgeven in de vakken geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap in het voortgezet onderwijs of de bovenbouw van het basisonderwijs. Hieronder vallen ook docentenopleiders in deze vakken. Het streven is een gemengde groep samen te stellen van docenten met meer en minder ervaring, werkzaam op verschillende schooltypes en educatieve instellingen, en met verschillende achtergronden. De voorkeur gaat uit naar docenten die lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Bij uitzondering komen anderen die zich bezig houden met het thema Tweede Wereldoorlog en antisemitisme (zoals ambtenaren van het ministerie van Onderwijs of medewerkers van antidiscriminatiebureau’s) ook in aanmerking.

Het is de bedoeling dat van dit seminar een ‘olievlekwerking’ uitgaat, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het Platform Educatie WOII en Sjoa. Dit Platform is opgericht door deelnemers van de eerste seminars om in bijeenkomsten en via deze website contact te houden, samen aan projecten te werken, en ervaringen, lesmateriaal en best practices uit te wisselen.

Beginniveau en eindtermen 

Het seminar is primair gericht op docenten geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en op docenten in de bovenbouw van het basisonderwijs die lesgeven over de Holocaust. Het beginniveau is op deze groep gebaseerd en gaat dus uit van een zekere basiskennis over het onderwerp, specialistische kennis is echter niet vereist.

Na afronding van het Seminar:

  • Hebben deelnemers hun inhoudelijke kennis over de Holocaust vergroot
  • Zijn deelnemers vertrouwd geraakt met nieuwe didactische methodes op het gebied van Holocausteducatie
  • Hebben deelnemers zelf nieuwe methodes in de praktijk gebracht tijdens workshops
  • Zijn deelnemers in staat om de perspectieven van daders, slachtoffers en omstanders tijdens de Holocaust op een heldere manier te bespreken en uit te leggen
  • Hebben deelnemers geleerd om het inlevingsvermogen van leerlingen aan te spreken in lessen over de Holocaust

Kosten

De studiereis wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Maror en Claims Conference. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen: € 600,-. Daarin zijn alle kosten inbegrepen van de reis, het hotel (half pension), de lessen en lunches in de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, en excursies die deel uitmaken van het vaste programma. Facultatieve excursies, verzekeringen en losse consumpties en kosten voor een mogelijke PCR-test betalen de deelnemers zelf.

Belangrijke data

Voorbereidingsdag: 17 november 2024
Seminar : 27 december 2024 tot 5 januari 2025
Terugkomdag: datum spreken wij gezamenlijk af

Deadline: 1 oktober 2024
Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief t.a.v. Naomi Mestrum via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Doe dit ruim op tijd, dus vóór 1 oktober 2024. Elk jaar zijn er meer opgaven dan plaatsen. Er wordt gestreefd naar het samenstellen van een zo gevarieerd mogelijke groep, maar bij vergelijkbare kandidaten telt ook de inschrijfdatum mee, als teken van motivatie. Download hier het aanmeldingsformulier.

Vragen?
Heb je vragen, neem dan contact op met Naomi Mestrum via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorbereidingsbijeenkomst is op 17 november 2024, maar het seminar vindt plaats van 27 december 2024 tot 5 januari 2025
U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober 2024 aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief.

De studiereis staat geregistreerd in het Lerarenregister van registerleraar.nl. Hierdoor telt deelname mee voor de verplichte bijscholing.

 

03 november 2021
WEBMASTER

Deel dit artikel