Skip to main content

Eigendommen Israel’s Holocaust museum besmeurd met antisemitische leuzen

9 juni 2022
R. Brentjens

De Israelische politie heeft op 8 juni 2022 ontdekt dat verschillende eigendommen van het Chamber of the Holocaust Museum beklad zijn met antisemitische leuzen. Een van die leuzen luidt: "zionisten zijn verantwoordelijk voor de Holocaust". 

Het museum bevindt zich op de berg Sion in Jeruzalem. Op woensdagochtend ontdekte de Israelische politie dat verschillende objecten in het museum zoals een grafsteen, de waterfontein, een muur en een vuilnisbak waren beklad met graffiti. De volgende leuzen werden in het Hebreeuws aangetroffen: “zionisten = nazi’s”, “vervloekte zionisten, jullie einde is nabij” en “zionisten zijn verantwoordelijk voor de Holocaust”. Deze laatste leus vond de politie op een grafsteen die gewijd is aan de Joodse slachtoffers van concentratiekamp Bergen-Belsen waar naar schatting 50.000 mensen zijn vermoord. Inmiddels heeft de politie aan de gemeente de opdracht gegeven om de leuzen te verwijderen, ook is er een onderzoek naar het incident ingesteld.

Antisemitische leuzen
Het komt geregeld voor dat Holocaust-monumenten worden beklad met antisemitische leuzen of symbolen. Zo werd vorige maand in Litouwen twee keer het Holocaust monument, ter nagedachtenis aan het bloedbad van Paneriai waar meer dan 100.000 Joden, Polen en Russen vermoord zijn, besmeurd met pro-Russische leuzen waarin openlijk steun werd betuigd aan de Russische invasie in Oekraïne. Het monument is het belangrijkste Holocaust monument van Litouwen. Ook in Nederland worden regelmatig antisemitische leuzen of symbolen, zoals hakenkruizen, op monumenten of Joodse instellingen gekerfd.

Vergelijkingen Israel en nazi’s
Het vergelijken van Israel en het hedendaagse Israelische beleid met het nazisme is een beledigende vergelijking, omdat Joden als collectief verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van de staat Israel. De vergelijking is bedoeld om Israel te raken in haar Joodse identiteit, een identiteit waar het nazisme is zijn geheel tegen was. Echter, kritiek op Israel mag en is nodig. Dit is niet per definitie antisemitisch. Wat wel antisemitisch is, is het gebruik van symbolen en retoriek die nauw verbonden zijn met klassiek antisemitisme om bijvoorbeeld Israel of Israeli’s te definiëren. Dit was het geval met het bekladden van verschillende eigendommen van het Chamber of the Holocaust Museum in Jeruzalem.

Deel dit artikel