Een lesuur Holocaust is onvoldoende

25 oktober 2021
WEBMASTER

Onderwijs zou antisemitisme moeten wegnemen, maar de beste methoden daarvoor is nog niet gevonden. Norbert Hinterleitner, hoofd van de educatieve afdeling van de Anne Frank Stichting legt uit dat lessen over de Tweede Wereldoorlog niet per definitie antisemitisme tegen gaan. 'Er is veel lesmateriaal over de Holocaust, maar weinig over antisemitisme in die bredere context. En juist dat is nodig,' aldus Hinterleitner.

Zo schrijft Trouw:

Volgens Hinterleitner kun je lessen over de Jodenvervolging niet gelijkstellen aan lessen die beogen antisemitisme te bestrijden. Dat effect hebben lessen over Holocaust volgens hem niet. Leraren zitten soms in hun maag met het onderwerp. Ze krijgen felle reacties uit de klas, of hebben zelf hun bedenkingen.

Het Ministerie van Onderwijs laat nu onderzoek doen naar die 'verlegenheid' van leraren met taboeonderwerpen als antisemitisme, homofobie of islamofobie.

"Je moet ervoor zorgen dat de leraar niet denkt bij antisemitisme: dat staat te ver van mij af", zegt Hinterleitner. "Door het over discriminatie in bredere zin te hebben in je lesmateriaal, betrek je de docent er toch bij. En krijg je bij leerlingen gedragsverandering voor elkaar. Er is veel lesmateriaal over de Holocaust, maar weinig over antisemitisme in die bredere context. En juist dat is nodig."

Klik hier om het hele interview in Trouw te lezen.

Foto: S. D'alu

Deel dit artikel