Enquête Holocaustonderwijs

2 december 2021
J. Hummelen

Het is ontzettend belangrijk om te weten wat docenten ervaren in hun beroepspraktijk als het gaat om Holocaustonderwijs en of zij te maken krijgen met antisemitische uitingen in en rondom uw werkplek. Deze enquete is voor docenten geschiedenis, maatschappijleer, godsdienst en (wereld)burgerschap. Het duurt ongeveer 7 minuten en kan via deze link.

In opdracht van CIDI voert ResearchNed een onderzoek uit naar Holocaustonderwijs en antisemitisme in en rondom scholen. Wij werken hierbij samen met de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN). Middels een korte online enquête hopen we hier een goed beeld van te krijgen. De resultaten van de enquête worden uiteraard anoniem verwerkt en antwoorden zijn in geen enkel geval herleidbaar naar individuele personen of scholen. Indien u tot deze doelgroep behoort, willen wij u vragen mee te werken aan dit onderzoek.

Als u op deze link klikt, komt u op een website waar u uw mailadres kunt invullen. U krijgt dan een persoonlijke uitnodiging direct opgestuurd. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 10 december 2021. Het invullen duurt zo’n 5 tot 10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Deel dit artikel