Skip to main content

War against Humanity: Youtubeserie behandelt de Holocaust

16 maart 2021
WEBMASTER

De videoserie War against Humanity van Youtube-kanaal World War Two geeft een uitgebreide, sobere kijk op de ergste oorlogsmisdaden van de Tweede Wereldoorlog, met uitgebreide aandacht voor de Holocaust als absoluut dieptepunt. Helaas wordt het educatieve nut ervan beperkt door het beleid van Youtube.

Al sinds september 2018 behandelt World War Two de Tweede Wereldoorlog, in een meerjarig documentaireproject waarbij gebeurtenissen uit de oorlog telkens zo'n tachtig jaar na dato uitgelicht worden. Het kanaal World War Two borduurt voort op het concept van Youtube-kanaal The Great War, dat eerst op deze wijze verslag deed van de Eerste Wereldoorlog, en eveneens een productie is van het door presentator Spartacus Olsson opgerichte Duitse kanalennetwerk Mediakraft.

Nu het kanaal al meer dan drie jaar de Tweede Wereldoorlog op de voet volgt, houdt dat in dat men nu verslag doet van het jaar 1942. Hierbij komen de Jodenvervolging en Holocaust steeds meer aan bod, die gedurende de oorlog op gang kwamen en steeds erger werden. De rubriek War against Humanity over de misdaden tegen de menselijkheid van de Tweede Wereldoorlog verschijnt tweewekelijks.

War against Humanity

War against Humanity wordt gepresenteerd door Spartacus Olsson, geschreven door Olsson en jonge Nederlandse historicus Joram Appel. In zorgvuldig detail worden misdaden tegen de menselijkheid gebeurtenis na gebeurtenis uitgelicht, zoals hierboven te zien.

Een van de beklemmendste afleveringen van War against Humanity gaat over het openen van concentratiekamp Auschwitz in maart 1942. Zoals te zien, confronteert dit volgers van het kanaal op een grote beperking ervan, niet voor de eerste keer, en volledig veroorzaakt door de regels van Youtube. Aangezien verslagen en beeldmateriaal van de Holocaust al gauw (terecht) worden aangemerkt als 'schokkend', beperkt Youtube de mogelijkheid om deze en andere afleveringen van de serie te kijken tot kijkers boven de 18 jaar en ouder. Sinds kort moet u als kijker uw leeftijd bevestigen door een (weliswaar gecensureerde) foto van uw legitimatie naar Google op te sturen. Uit privacyoverwegingen is het goed voor te stellen dat men daar niet zomaar zin in heeft. Dit is ontzettend jammer, want het beperkt de toegankelijkheid van de video's als lesmateriaal. Bovendien heeft de Nederlandse overheid bepaald dat zelfs de meest grafisch schokkende horrorfilms, puur bedoeld voor vermaak, geschikt zijn voor kijkers vanaf zestien jaar en ouder. Holocaustonderwijs moet juist meer toegankelijk zijn, ook voor jongere kijkers dan achttien of zestien.

De Holocaust is per definitie schokkende materie, en foto's ervan des te meer. Dat betekent niet dat Holocaustonderwijs ongeschikt is voor minderjarige leerlingen. Het gaat over een schokkende episode in de menselijke geschiedenis, waarbij beeldmateriaal noodzakelijk is om de ernst ervan goed over te brengen.

De criteria 'schokkend' en 'ongeschikt voor minderjarigen' worden gelukkig inconsequent toegepast, waardoor veel afleveringen van deze waardevolle en educatieve serie (zoals hierboven) wel voor iedereen te kijken zijn, zonder dat internetprivacy in het geding is. 

Deel dit artikel