Skip to main content

Stripboek en lesmateriaal Japien de Joode

1 mei 2023

De Urkse organisatie 'Stichting Odulphu' heeft het stripboek, met bijbehoort lesmaterial, Japien de Joodse uitgebracht. De strip vertelt het leven van de Amsterdams-Joodse koopman Israël Samuel Kropveld die zich samen met zijn vrouw en dochter vlak voor de Tweede Wereldoorlog vestigde op het eiland Urk. De familie kon goed aarden met de Urkers en hadden het erg naar hun zin daar. Na de Duitse inval in Nederland boden veel Urkers de familie aan om onder te duiken. Dit weigerde zij in eerste instantie. Één jaar later besloten zij toch om onder te duiken, vervolgens werden zij opgepakt en naar kamp Westerbork vervoerd. Van daaruit zijn zij op transport gezet naar vernietingskamp Sobibor waar zij direct na aankomst op 9 april 1943 zijn vergast. 

Het verhaal van deze familie is exemplarisch voor de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.Het stripboek ‘Japien de Joode’ maakt deze geschiedenis toegankelijk voor zowel oud als jong. De makers van de strip hebben er ook drie lesbrieven bij ontwikkeld. Deze lesbrieven zijn uitermate geschrikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het gehele middelbare onderwijs. 

Bekijk hier het stripboek en klik hier voor het lesmateriaal!

Deel dit artikel