Skip to main content

Filosofie en Holocausteducatie

9 december 2021
J. Hummelen

Filosofie is misschien niet het eerste waar u aan denkt als het gaat om Holocausteducatie gaat. Toch zijn er meerdere filosofen die hun gedachten hebben losgelaten op de verschikkingen van de Holocaust. Hoe keken zij naar de gebeurtenissen die de zwartste bladzijden van onze geschiedenis zijn geworden. En hoe legetimieerde de nazi's, volgens hun eigen ideologie en filosofie, hun misdaden? Aan de hand van enkele voorbeelden kunt u deze vragen klassikaal behandelen.

Deel dit artikel