Skip to main content

Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

2 december 2021
J. Hummelen
Om enigszins grip te krijgen op de immense slachtpartij die de Holocaust was, is overzicht belangrijk. Het 4 en 5 mei-Comité heeft in samenwerking met Noordhoff Uitgevers de 'Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog' uitgegeven. De Bosatlas is sinds maart 2020 verkrijgbaar.
Met name hoofdstuk vier kan enorm helpen om de gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog te overzien. Zo behelst de atlas mooie overzichtskaarten van vooroorlogs Nederland en laat het goed zien waar de Joden woonden. Met name de Joodse populatie in Amsterdam wordt pijnlijk accuraat opgetekent. 
 
Naast kaarten over de aanloop tot en het (militaire) verloop van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland, laten
verschillende kaarten zien wat de Jodenvervolging inhield in Europa. Uiteraard is daarbij extra aandacht voor de Nederlandse situatie, zoals een kaart met de verschillende kampen in Nederland. Verder zit er vanzelfsprekend een kaart in deze atlas van de concentratie- en vernietigingskampen buiten de Nederlandse landsgrenzen. Hoofdstuk vier eindigt met een overzichtskaart getiteld 'Genocide op Joden, Roma en Sinti'. 
De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog blijft niet in het verleden, maar trekt ook de lijn door naar het heden. Niet alleen rept ze over herdenken, maar ook over de Nederlandse veiligheidssituatie anno nu. Op deze manier kan uw geschiedenisles een mooi actueel randje krijgen.
 
Via deze link kun je online door de atlas heenbladeren, terwijl u de atlas via deze link kunt bestellen. Uiteraard kunt u deze atlas ook bij uw lokale boekhandel bestellen! Deze atlas is goedkoper dan u gewend bent.

Deel dit artikel