Het Educatief Concept

De International School for Holocaust Studies, het onderwijsinstituut van Yad Vashem, maakt gebruik van de enorme collectie van het museum en geeft een eigen invulling aan sjoa-educatie. De benadering is multi-disciplinair, veelzijdig en open. De nadruk ligt op het leven van individuele mensen voor, tijdens en na de sjoa en op de ‘keuzes zonder keus’ waarmee zij in deze periode werden geconfronteerd.

De missie van het Instituut is, de kennis te verrijken van leraren over de hele wereld en hen te voorzien van pedagogische richtlijnen en op verschillende leeftijden toegesneden hulpmiddelen om deze moeilijke materie te onderwijzen.

De vakoverstijgende aanpak, die gebruik maakt van kunst, muziek, literatuur, theologie en toneel, geeft leerlingen de kans een breder begrip te krijgen van wat er gebeurde in deze tijd.

Het menselijk verhaal vormt de kern van de pedagogische filosofie van de International School for Holocaust Studies. Slachtoffers van de sjoa worden aan leerlingen gepresenteerd als een levend mens, met een gezicht en een naam, wiens unieke menselijke indruk de nazi’s probeerden uit te wissen.

Een voorbeeld van deze werkwijze geeft de online tentoonstelling ‘Connecting the Dots’. Uitgangspunt was een koffer met de woorden: ‘Margarete Sara Katz Magdeburg’. Heel even verschijnt die in een Duitse propagandafilm over de aankomst Duits Joodse gedeporteerden in het Getto van Warschau. Door een speurtocht in de getuigenissen in Yad Vashems database van sjoa-slachtoffers kreeg de onbekende eigenaar van deze koffer een gezicht. Margaret, haar echtgenoot Sally, en hun tienjarig dochtertje Brunhilde kregen een geboortedatum en uiteindelijk werd hun lot achterhaald.

Het Instituut heeft bijzonder lesmateriaal ontwikkeld met heldere richtlijnen voor leraren; ook tentoonstellingen als die hierboven zijn te gebruiken in de klas. Een deel van het lesmateriaal is online beschikbaar. In de workshops van de School leren leraren met hun leerlingen dergelijke speurtochten aan te gaan.

Teruggekeerde deelnemers aan de seminar spreken van een “onvergetelijke ervaring” die ‘hun lespraktijk werkelijk heeft veranderd’. (Een impressie van de sfeer geven de foto’s en verslagen die je hier vindt.)

Het lesmateriaal is meestal niet in het Nederlands. Een van de zaken die leden van het Platform willen uitwisselen zijn vertalingen voor Nederlandse leerlingen. Sinds kort heeft de uitgebreide website van het Instituut een sectie in het Nederlands; ook de niet vertaalde delen van de site met heel veel materiaal zijn een bezoek waard.