Zyklon B

Holocaustontkenners praten vaak een pamflet na, ’66 Vragen over de Holocaust’. De vragen zijn geen vragen maar beweringen. De website Nizkor heeft ze alle 66 ontzenuwd.
Hieronder de weerlegging van ‘vragen’ die Holocaust-ontkenners stellen over Zyklon B om aannemelijk te maken dat het alleen geschikt is voor ontluizing, en dat er ‘dus’ geen mensen mee werden vergast.
Klik op de plus of min voor een vraag om het antwoord op die vraag te openen of sluiten. Antwoorden op andere vragen vind je via het menu hiernaast.


Het IHR zegt (originele versie):

Zyklon-B, een hydrocyanisch gas.

Nizkor antwoordt:

Verbazend, zelfs in dit maar vier woorden lange antwoord zitten twee fouten.

Ten eerste is Zyklon-B de drager van het gas, niet het gas zelf. Zyklon-B is de merknaam voor een substantie, meestal houtsplinters of diatomeeënaarde (ook wel ‘kiezelgoer’), die is geïmpregneerd met vloeibare waterstofcyanide en met een irriterende stof.

Ten tweede is het gas in kwestie waterstofcyanide (soms ook Pruisisch- of blauwzuur genoemd). “Een hydrocyanisch gas” is onzin, omdat er maar één gas hydrocyanisch is, en dat is vloeibaar waterstofcyanide-gas.

Het IHR zegt (herzien):

Hydrocyanisch gas van “Zyklon B”, een commerciële pesticide die door heel Europa veel gebruikt werd.

Nizkor antwoordt:

Het herziene antwoord is correct.


Het IHR zegt:

Voor het verdelgen van de typhusdragende luis. Het wordt gebruikt om kleding en woonruimtes te zuiveren.

Nizkor antwoordt:

Dat klopt. Maar het werd ook gebruikt om mensen te doden op enorme schaal. HCN (hydrocyanisch gas, dat vrijkomt uit Zyklon-B) heeft een ‘bijverschijnsel’ dat de SS bijzonder bruikbaar vond: het doodt mensen heel goed.

Sterker, eenzelfde dosis doodt mensen en andere zoogdieren veel sneller dan luizen en andere insecten. De concentratie die wordt gebruikt voor het ontluizen, 8-10 gram per kubieke meter, doodt mensen bijzonder snel, hoewel het tot 32 uur nodig heeft om insecten en motten te doden. Zelfs als een lagere concentratie wordt gebruikt, doodt het snel.
HCN wordt nog steeds gebruikt in de VS om ter dood veroordeelden te executeren in gaskamers.

Er is een nogal technische verhandeling beschikbaar over de aard en werking van cyanide.Het IHR zegt:

Als de nazis van plan waren gas te gebruiken om mensen te vernietigen, hadden ze veel efficiënter gassen ter beschikking. Zyklon-B is heel inefficiënt, behalve om kleding en ruimtes te ontluizen.

Nizkor antwoordt:

Leugens. Een van de redenen dat Zyklon-B werd gebruikt is juist omdat het extreem efficiënt is om mensen te doden. Er zijn inderdaad andere, relatief efficiënte gassen. Maar Zyklon-B was uniek omdat het nog twee andere voordelen had:

  • Het was gemakkelijk te verpakken, op te slaan en te vervoeren – het kon worden besteld bij een gewoon chemisch bedrijf en werd geleverd in verzegelde blikken.
  • Het was gemakkelijk leverbaar omdat het werd gebruikt voor ontluizing. En inderdaad werd waarschijnlijk ruim 90% van het Zyklon dat Auschwitz verbruikte, gebruikt voor ontluizing. Zie bijvoorbeeld Gutman, Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, p. 215.

Zoals hierboven al opgemerkt in het antwoord op vraag 28, is het buitengewoon efficiënt voor massamoord. HCN, het gas dat vrijkomt uit Zyklon-B, wordt zelfs nog steeds gebruikt in de VS om ter dood veroordeelden te executeren.

Hierbij moet wel vermeld worden dat de hedendaagse executie-gaskamers HCN genereren door een chemische reactie en niet door het eenvoudigweg te laten verdampen, zoals werd gedaan met Zyklon-B. Maar er waren geen problemen met de methode die de nazi’s gebruikten; die werkte heel goed.

De nazi’s ontdekten snel genoeg dat de verbranding van de lijken het knelpunt was in het vernietingsproces, niet het vergassen zelf. In enkele minuten konden er duizend mensen worden vermoord. De hele operatie vanaf de aankomst in het kamp tot de laatste ventilering van de gaskamer duurde hoogstens een uur of twee.

Maar het verbranden van de lichamen van die duizend mensen duurde erg lang. Grote, dure ovens werden aangeschaft en er werden veel Reichsmarks besteed aan het onderhoud daarvan, maar het verbranden van de lichamen duurde nog steeds minstens tien keer langer dan het vermoorden van mensen. De nazi’s maakten de gaskamers zelfs kleiner toen zij beseften dat de ovencapaciteit altijd een knelpunt zou blijven (zie Gutman et al., Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, p. 224).

Dus deze argumentatie dat het vergassingsproces of de efficiëntie van het gas problemen gaf, is maar een afleidingsmanoeuvre. Zie ook de betreffende sectie van de vragen en antwoorden over Auschwitz.

Hoe dan ook, als er naar zij beweren zoveel gassen bestaan die “veel efficiënter” zijn, waarom noemt het IHR er dan niet een paar? Aan Greg Raven werd in 1994-5 op Usenet precies dit verzoek voorgelegd, maar nadat het hem vele malen was gevraagd kwam hij niet verder dan:

Koolmonoxide zou sneller zijn dan Zyklon-B, bijvoorbeeld, net als elk van de vele zenuwgassen.

Zoals al is uitgelegd, is de snelheid van het gebruikte middel niet het knelpunt in het moordproces. Dus wie zegt dat een ander gas “sneller” is, raakt de kern van de zaak niet. Afgezien daarvan is koolmonoxide niet werkelijk “sneller” dan HCN; dat is een van de snelst werkende giffen die er bestaan. Zie de verhandeling daarover voor details.

Overigens hebben de nazi’s wel geprobeerd om koolmonoxide te gebruiken, in de Action Reinhard kampen en ook in Maidanek, waar flessen CO en apparatuur voor het leggen van leidingen zijn gevonden. Maar zoals Höss in zijn memoires uitlegde, vond hij de bestaande methoden inefficient en besloot hij over te stappen op Zyklon-B.

De bewering over “zenuwgassen” is te vaag om erop in te gaan.

Wij hebben maar een ander ontkennersgeschrift gevonden waarin een specifiek gas werd genoemd, en dat was een ridicule demonstratie van onwetendheid. In het zogenoemde “Lüftl Report” schrijft Walter Lüftl:

Iedereen die de gevaren kent van het gebruik van hydrocyanisch gas (dat explosief is en buitengewoon giftig) moet zich afvragen waarom de SS-beulen geen kooldioxide gebruikten – dat makkelijker te gebruiken is en volkomen gevaarloos voor de beul – om de gevangenen te doden die vergiftigd zouden zijn met Zyklon. Elk leerboek over fysiologie bevestigt dat bij anoxia (zuurstofgebrek) al na vijf seconden storingen in de hersenfunctie optreden, gevolgd door bewusteloosheid na 15 seconden en hersendood na vijf minuten. Zo worden dieren in slaap gebracht, pijnloos en zeker. Het werkt ook bij mensen.

Dit is pure stupiditeit. Kooldioxide verstikt zijn slachtoffers eenvoudig, door ze te verdrinken in zuuurstofloze lucht. Bewusteloosheid zou veel langer dan 15 seconden kosten. De dood zou niet pijnloos zijn, hij zou ongeveer zo pijnlijk zijn als wurging of verdrinking. En kooldioxide moet samengeperst in flessen worden vervoerd, omdat ‘droogijs’ niet snel genoeg sublimeert om iemand te doden.

Hoeveel flessen kooldioxide zouden er nodig zijn om de normale, zuurstofrijke lucht in een gaskamer volledig te vervangen? Hoeveel zou het kosten om die flessen te vervoeren en opnieuw te vullen? Zou het niet makkelijker zijn een klein beetje gif te gebruiken dat al dodelijk is bij een concentratie van slechts een paar honderd deeltjes per miljoen, in plaats van een concentratie die hoog genoeg is om de zuurstof uit de lucht te vervangen?

Overigens noemt ook ontkenner Friedrich Berg kooldioxide ongeschikt, in een ander artikel dat is gepubliceerd door het IHR en te lezen op Greg Ravens website:

Kooldioxide is eigenlijk niet veel giftiger dan gewoon water. De meeste toxicologische handboeken noemen het niet eens. En als het al wordt genoemd, wordt het doorgaans geclassificeerd als “niet toxische, eenvoudige verstikker”.

Dat is dus weer een interne tegenstrijdigheid.

Het “Lüftl Report” is als tekstdocument beschikbaar op Nizkor, of als internetpagina op de website van (sjoa-ontkenner) Greg Raven: zoek op ‘physiology’.Het IHR zegt:

Normaal ongeveer 20 uur. Het hele proces is zeer ingewikkeld en technisch. Er moeten gasmaskers worden gebruikt en goedgetrainde technici.

Nizkor antwoordt:

Nee. Het “20 uur”-getal is irrelevant om verschillende redenen.
Ten eerste is het bedoeld voor gebruik in gewone, ongeventileerde gebouwen voor commercieel of huiselijk gebruik. Men moet een gewoon gebouw niet ingaan binnen die periode, omdat er weinig of geen kunstmatige ventilatie is. Bovendien verlengen normale inventarissen met tapijten, gordijnen, meubels en dergelijke de tijd die nodig is om de lucht weer vers te maken. De nazi-gaskamers daarentegen waren lege betonnen ruimtes met kunstmatige ventilatie, waardoor vijf minuten al genoeg waren om de lucht te verversen (zie Gutman, Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, p. 232). Sommige gaskamers hadden geen kunstmatige ventilatie; daarin droegen de mensen die de lichamen eruit haalden gasmaskers.

Bovendien zit in die periode van 20 uuur een enorme veiligheidsmarge. Veiligheidsmarges tellen niet in oorlogstijd, en al helemaal niet als het doel is om duizend mensen zo snel mogelijk te doden. De Duitsers hadden ruime ervaring met gas in het algemeen en Zyklon in het bijzonder, omdat het zo vaak werd gebruikt om te ontluizen.

Misschien wordt de volgende claim van Holocaust-ontkenners dat de Duitsers nooit geallieerde vliegtuigen neergeschoten konden hebben, omdat het onmogelijk is om het machinegeweer in een bommenwerper te bedienen terwijl je naar behoren een veiligheidsriem draagt volgens de voorschriften van de Directie Beveiliging Burgerluchtvaart.

Bovendien gebruikte de SS Sonderkommando’s, gevangen dwangarbeiders, om de lichamen uit de gaskamers te halen en te cremeren. Het behoeft geen toelichting dat het ze weinig kon schelen als de Sonderkommando’s last hadden van het overgebleven gas. Hun doodvonnis stond al vast – de eerste taak van elke nieuwe Sonderkommando-eenheid was het verbranden van de lichamen van de voorgaande eenheid.

Als die “20 uur ventilatietijd” waar zou zijn, zou dat betekenen dat de lichamen van met cyanide gas geexecuteerde ter dood veroordeelden in gaskamers in de VS 20 uur aan hun stoel gebonden bleven na hun executie.
Zie ook vraag 31 en de betreffende sectie in de meest gestelde vragen over Auschwitz.Het IHR zegt:

Dit valt niet te verklaren, want als zij dat hadden gedaan zouden zij getroffen zijn door hetzelfde lot als de vorige aanwezigen.

Nizkor antwoordt:

Het kan heel eenvoudig worden verklaard, en het is al vele malen verklaard, in werken die in elke goede bibliotheek aanwezig zijn. Iedereen die even nadenkt kan zelf bedenken hoe dit mogelijk was.

De oplossing die de nazi’s gebruikten in de grootste gaskamers was het installeren van ventilatiesystemen die de lucht in minder dan vijf minuten volledig konden verversen (zie Gutman, Anatomy of the Auschwitz Death Camp, 1994, p. 232). Er waren ook instrumenten van ijzerdraad om de Zyklon-B uit de kamers te verwijderen, waardoor de ventilatie efficienter verliep.

Andere gaskamers hadden geen ventilatiesysteem, en de eerste mensen die deze gaskamers binnen gingen droegen gasmaskers tot het gas was vervloge en onschadelijk was gemaakt.
Het was belangrijk om de gaskamers snel te ventileren en voort te maken met het weghalen en cremeren van de lichamen – dat nam wel veel tijd. Het vergassen zelf duurde maar een paar minuten.
Zie ook vraag 30.Het IHR zegt:

Bijzonder explosief. De bekentenis van Höss is duidelijk vals.

Nizkor antwoordt:

Dit is echt absolute onzin. De minimale concentratie nodig voor een ontploffing is 56.000 delen per miljoen. Een concentratie van 300 delen per miljoen doodt mensen binnen een paar minuten. Deze gegevens zijn na te slaan in “The Merck Index” en het “CRC Handbook of Chemistry and Physics”, en elk handboek over de giftigheid en ontbrandbaarheid van chemicaliën. Al was er tijdens de executies een kampvuur gestookt in de gaskamer, dan was er geen reëel explosiegevaar geweest.

Ook de eigen product-bijsluiter van de nazi’s over Zyklon-B, Neurenberg document NI-9912, wijst hierop:

Ontploffingsgevaar: 75 gram HCN per kubieke meter lucht. Normale toepassing circa 9-10 gram per m3, daarom niet explosief.

(Overigens, 8-10 gram per m3 is de concentratie die nodig is voor het uitroeien van luizen en andere insecten, niet mensen. Zoogdieren hebben een veel lagere concentratie nodig en een veel kortere blootstelling.)

Een transcriptie van het NI-9912 document staat op de website van Bradley Smith, inclusief het citaat hierboven. Dus de ‘revisionisten’ weten beslist dat het bestaat. Zij negeren het gewoon liever. Mr. Smith zegt dat het document ‘slecht uitkomt’ – dat is wel mogelijk… maar voor wie?

Hoe dan ook: zou het gas na tien minuten ventilatie explosief zijn, nadat er genoeg was afgeblazen om de ruimte veilig te maken? Totaal niet. Als de Sonderkommando’s sigaretten rokten, droegen zij duidelijk geen gasmaskers. Zij zouden dus al dood zijn geweest, tenzij de concentratie ver beneden de 100 delen per miljoen lag!

Waarom in vredesnaam neemt het IHR de moeite om te beweren dat er een kans op ontploffing bestond? Elke roker zou al zijn gedood door het gif, lang voordat de concentratie HCN ook maar enig explosiegevaar opleverde!

Feit is dat het IHR de meest elementaire handboeken negeert, niet opmerkt dat de nazi’s zelf deze mogelijkheid van de hand wijzen, en het gezond verstand overboord heeft gegooid. Dit laat zien hoe weinig wetenschappelijk zij te werk gaan.

Terzijde: het lijkt ook iets te zeggen over hun eerlijkheid. Hoewel zij NI-9912 hier negeren, waar het slecht uitkomt, gebruiken zij het wel in andere IHR-publicaties. Het zo genoemde Lueftl Rapport, dat te vinden is via Greg Ravens wegbsite, ontleent gegevens aan dit document zonder bronvermelding waar het zegt:

De verdampingstijd van Zyklon-B kan liggen tussen de 32 uur bij een omgevingstemperatuur van vijf graden, tot zes uur bij 30 graden Celsius.

Zij citeren NI-9912 dus wanneer het ze uitkomt, en negeren het waar dat niet zo is. Dat is Holocaust ‘reviosonisme’ in een notendop.

Nu we het hier toch over hebben: die uitspraak is op zichzelf al een academische oneerlijkheid. NI-9912 spreekt inderdaad van 6 tot 32 uur, afhankelijk van de temperatuur. Maar die tijden betreffen de tijd voordat insecten sterven, en hebben niets te aken met de verdampingstijd van Zyklon-B.
Hier de originele tekst van het buitgemaakte nazidocument:

Tijd voordat de werking intreedt: 16 uur, behoudens speciale omstandigheiden zoals een ingesloten soort gebouw, waarvoor minder tijd nodig is. Bij warm weer kan dit worden gereduceerd tot een minimum van zes uur. De periode dient te worden verlengd tot minstens 32 uur bij een temperatuur beneden de 5 graden.
De bovengenoemde dosis en tijd gelden voor: insecten, luizen, vlooienetc. Met eieren, larven en poppen.

Ook dat staat op Bradley Smith’s website en wordt aangeduid met “komt slecht uit” – alweer, wie komt het slecht uit?