Holocaustontkenning

Lees hier over de werkdefinitie van antisemitisme.

66 ‘Vragen’ ontzenuwd

Wie op internet informatie zoekt, vindt steeds vaker leugens en halve waarheden van Holocaust-ontkenners ofwel ‘Revisionisten’. Zij beweren dat de sjoa – de systematische uitroeing van zes miljoen mensen, alleen omdat zij Joden waren – een verzinsel is, een ‘Joods complot’. Zelfs zo op het oog respectabele bronnen (onder wie een bisschop!) praten die leugens en halve waarheden deels na.

Dat is een belediging voor de slachtoffers en zeer kwetsend voor hun nabestaanden. Het is een poging de misdaden van het naziregime te ontkennen en goed te praten. Dit valt niet zomaar als ‘onzin’ te negeren. Ontkenners geven hun verhalen vaak een quasi-‘wetenschappelijk’ tintje. Zij komen met details waarvan de meeste mensen niet op de hoogte zijn (of die gewoon verzonnen zijn) om een geloofwaardige indruk te wekken.

Vooral jongeren die bijvoorbeeld materiaal zoeken voor een werkstuk kunnen vaak geen onderscheid maken tussen werkelijke feiten en de geschriften van deze zogenaamde historici. Ook leraren worden er zo mee geconfronteerd, en niemand kan verwachten dat zij antwoorden op detailvragen paraat hebben.

Standaardbeweringen

Veel van deze leugens zijn ontleend aan een pamflet van het ‘Institute for Historical Review’ (IHR), “66 Vragen en antwoorden over de Holocaust” of kortweg 66 Q&A. Hierin staan de meest gebruikte argumenten van Holocaust-ontkenners.

De ‘vragen’ in het pamflet zijn in feite aantijgingen, vermomd als quasi-wetenschappelijke interesse. Omdat die ‘vragen’ nog zoveel worden gesteld, zijn ze hier gewoon vertaald, ook al is de toon onaangenaam.

Nizkor, een Engelstallige site die helemaal gewijd is aan het bestrijden van Holocaust-ontkenners, heeft ze punt voor punt ontzenuwd. De ‘hoofdvraag’ komt neer op de bewering dat er geen bewijzen zijn voor de Holocaust’ de overige 65 gaan heel gedetailleerd in op allerlei aspecten en zijn ook korter. Hier een vertaling: kijk in het menu hiernaast. De hoofd’vraag’ staat apart, de kortere vragen naar onderwerp.